DECLARACIÓ COFINANÇAMENT FONS SOCIAL EUROPEU

DECLARACIÓN COFINANCIACIÓN FONDO SOCIAL EUROPEO

És beneficiària d’una subvenció de foment de l’conomia social concedida a l’empar de la orde 35/2012 de la conselleria de educació, formació i ocupació y la resolució de 2 de Maig de 2013 del coseller de economia, indústria, turisme i ocupació (expedient ESEILS/2013/55112/12), cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE) i pel Sevici Públic d’Ocupació Estatal (SPEE).

 

Es beneficiaria de una subvención de fomento de la economía social concedida al amparo de la orden 35/2012 de la conselleria de educación, formación y empleo y la resoluciónde 2 de Mayo de 2013 del conseller se Economía, Industria, Turismo y Empleo (Expediente ESEILS/2013/55112/12), cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE) y por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).

 

KEELTEK ENGINEERING SOLUTIONS S.L.L. Exp. Num. ESEILS/2013/55112