DECLARACIÓ COFINANÇAMENT FONS SOCIAL EUROPEU

COFINANCEMENT ETAT DU FONDS SOCIAL EUROPEEN

Est un bénéficiaire d’un subvenció Foment de l’conomia sociale accordée à l’orde Empar de 35/2012 du ministère de educació, formació i ocupació et resolució 2 de Maig 2013, le coseller de l’Economie, de l’Industrie, du Tourisme i ocupació (ESEILS expédient / 2013/55112/12), cofinançada pel Fons Europeu social (FSE) i Pel Sevici Públic État Ocupació d'(SPEE).

KEELTEK ENGINEERING SOLUTIONS S.L.L. Exp. Num. ESEILS/2013/55112